Hitta rätt attefallshus

Jämför erbjudanden från flera hustillverkare.

Jämför tillverkare av attefallshus

Många företag kan bygga ditt attefallshus, men vem gör det bäst? Och på det mest prisvärda sättet? Här får du hjälp att välja rätt tillverkare.

Att bygga nyckelfärdigt är det enklaste sättet att förverkliga attefallsprojektet. Huset byggs då effektivt i en kontrollerad miljö och tillverkaren uppför det där du vill ha det. Med så kallad totalentreprenad hjälper hustillverkaren även till med grund- och markarbeten inklusive eventuell inkoppling till el- och avloppsnät.

När du fyller i formuläret väljer vi ut maximalt fem hustillverkare som vill bygga ditt attefallshus. På så sätt kommer du enkelt igång med att jämföra dem och vad de kan erbjuda. Det är helt gratis att använda Hus.nu och du binder dig inte till något med hustillverkarna.

Få erbjudanden på attefallshus

Nyckelfärdiga attefallshus - saker att tänka på

Beroende på budget och behov finns det olika sätt att nyttja möjligheten att bygga ett extra hus på tomten. Du kan anlita en byggfirma eller själv uppföra ditt attefallshus med hjälp av lösvirke eller en byggsats, men blir det allt vanligare att köpa nyckelfärdigt. Speciellt sedan reglerna mjukats upp för att möjliggöra permanentboende och 30 m² stora attefallshus eller "bolundare" nu tillåts utan bygglov.

Ofta byggs då hela huset i fabrik och levereras inflyttningsklart inklusive kök och badrum. Det lyfts sedan till den förberedda platsen på tomten och görs färdigt för boende. Alternativt uppförs huset på plats utefter en effektiv arbetsgång.

Få erbjudanden nu

Men det är ändå mycket du måste ta ställning till när du ska bygga attefallshus. Här är några saker du måste tänka på:

 • Även om bygglov inte krävs måste bygganmälan lämnas in till kommunen. Det innebär bland annat att du måste visa upp ritningar samt en tomtkarta med husets placering markerat. Detta brukar hustillverkaren kunna hjälpa till med.
 • Om attefallshuset är avsett för permanentboende ska det vara utformat enligt de regler för handikappanpassning som finns, vilket innebär att badrummet måste vara relativt stort. Undantag finns för fritidshus och hus som kan klassas som gästboende. Detta bör du kolla med hustillverkaren.
 • Var noga med att kolla alla extrakostnader med hustillverkaren. En transport kan till exempel ligga på 30 000 kronor, ett kranlyft på 15 000. Grävarbeten för el och avlopp kostar, liksom tillval såsom altan.
 • Gör klart med finansieringen. Ska du utöka ditt bolån eller bekosta attefallshuset med ett privatlån? Kan du använda ett så kallat byggnadskreditiv? Nöj dig inte med att bara kontakta din nuvarande bank. Jämför flera banker och låt dem konkurrera om dig.
 • Hemförsäkringen kan behöva anpassas till det nya attefallshuset. Kontakta ditt försäkringsbolag och jämför gärna erbjudanden från flera bolag.
 • När hustillverkarna är medvetna om att de konkurrerar med andra hustillverkare ökar även chansen att du får rabatter och kostnadsfria tillägg.

Jämför hustillverkare

Den stora fördelen med att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus är att processen blir bekväm och säker. Eftersom huset byggs i en kontrollerad miljö riskerar du inte fuktskador eller andra problem som kan uppstå på byggplatsen. Attefallshus som är avsedda för boende kräver dessutom badrum, kök, eldragningar etc. Att då välja nyckelfärdigt kan löna sig eftersom hustillverkarna har strömlinjeformat tillverkningsprocessen och erbjuder färdiga lösningar. Det gäller förstås att du hittar en planlösning och en design som du blir nöjd med.

Fakta

Regler för attefallshus

 • Om det ska användas som bostadshus med kök och badrum, får huset vara 30 kvm (även kallat "bolundare").
 • För övrig användning som till exempel garage, spa, förråd etc. får det endast vara 25 kvm.
 • Bygglov krävs inte. Däremot måste man göra en bygganmälan som ska godkännas av kommunen innan byggstart.
 • Höjden över mark får vara 4 meter (sovloft får plats).
 • Avståndet till granntomten måste vara minst 4,5 meter om inte grannarna godkänner ett kortare avstånd.
 • Avstånd till allmänning måste också vara 4,5 meter
 • Det måste finnas ett hus med bygglov på tomten för att komplementhus ska få byggas.

Få erbjudanden på attefallshus