Modern villa med uteplats

Totalentreprenad – så fungerar det

Har du bestämt dig för att bygga hus? Då är nästa steg att välja rätt entreprenadform. I denna artikel reder vi ut vad totalentreprenad innebär och vilka fördelar och nackdelar som finns med denna typ av entreprenad.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 29.03.2023

Valet av entreprenadform kommer påverka vilken grad av insyn du har i projekteringen och utförandet av ditt husbygge. I Sverige talar man om två huvudsakliga entreprenadformer; totalentreprenad och utförandeentreprenad. Denna artikel kommer reda ut vad totalentreprenad innebär och vilka fördelar och nackdelar denna entreprenadform kan innebära för dig.

Artikelns innehåll

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att entreprenören tar hand om hela byggprocessen från start till slut. Det inkluderar både projektering, utförandet av arbetet och att huset uppfyller alla de krav och funktioner som avtalats.

Som beställare skriver du endast ett kontrakt med entreprenören som har ett helhetsansvar för husbygget. Entreprenören tar hand om alla avtal med underentreprenörer, ritningar och konstruktion, materialleveranser och att regler för arbetsmiljön på byggplatsen efterföljs.

När ska jag välja totalentreprenad?

Totalentreprenad passar framförallt dig som har en tydlig bild över vad du vill ha men samtidigt saknar tid, kunskap eller energi att genomföra byggprojektet på egen hand.

Många använder termerna totalentreprenad, funktionsentreprenad och att beställa nyckelfärdigt hus synonymt med varandra. Samtliga innebär att entreprenören tar på sig helhetsansvaret av husbygget – hela vägen från kontraktsskrivning till att du får nyckeln i handen till det inflyttningsklara, nyckelfärdiga huset.

Totalentreprenad är ett enkelt och tryggt sätt att bygga hus. Det skiljer sig från den andra vanliga entreprenadformen, utförandeentreprenad, som innebär att entreprenören ansvarar för utförandet av arbetet medan du som beställare tar på dig ansvaret för projektering av husbygget.

Läs även: Vad kostar ett nyckelfärdigt hus?

Vem är byggherre vid totalentreprenad?

Vid både totalentreprenad och utförandeentreprenad är det beställaren som är byggherre för projektet. Det innebär att du som beställer uppdraget av husbygget, oavsett entreprenadform, kommer stå som byggherre.

Rollen som byggherre innebär att du är ytterst ansvarig för byggnationen av huset och att krav och föreskrifter gällande byggnationen efterföljs. Det inkluderar exempelvis att åtgärder som kräver lov beviljats samt framställande och uppföljning av kontrollplaner.

Fördelar med totalentreprenad

Man och kvinna ser över ritning på byggarbetsplats.
Tidssparande. Om du vill ha mer tid över till annat kan totalentreprenad vara ett bra val.
 • Tidssparande.
  Både planering och samordning av husbyggnationer är tidskrävande projekt. Att överlämna ansvaret till entreprenören kan vara både bekvämt och spara tid.
 • Överlämna arbetet till experterna.
  Om du saknar kunskap och erfarenhet av byggprojekt är totalentreprenad ett enkelt och säkert sätt att överlämna ansvaret till kunniga entreprenörer med erfarenhet inom byggteknik.
 • Bättre kostnadskontroll.
  Med totalentreprenad skriver du endast ett kontrakt tillsammans med hustillverkaren istället för att själv behöva hantera flera avtal med olika underentreprenörer. Det är ofta lite dyrare än andra entreprenadformer, men samtidigt kan det innebära en bättre överblick och att kostnader inte oväntat springer iväg.
 • Ökad trygghet.
  Endast ett övergripande avtal med entreprenören med tydliga krav, överenskommelser och förutsättningar är lättare att hålla reda på jämfört med om du ansvarar för flera olika kontrakt med diverse underentreprenörer. Det minskar risken för eventuella oklarheter och gör det enklare för dig att få en tydlig bild av projektet.
 • Entreprenören tar större ansvar.
  Det finns många ansvarsområden inom byggnationsprojekt utöver det praktiska utförandet av arbetet. Ett sådant exempel är att arbetsmiljön på byggplatsen måste uppfylla särskilda krav och regler. Med totalentreprenad är det entreprenören som ansvarar för att kraven på arbetsmiljön uppfylls.

Läs även: Bygga nyckelfärdigt hus – 10 tips

Nackdelar med totalentreprenad

 • Dyrare än andra entreprenadformer.
  Nackdelen med totalentreprenad är att priset ofta blir högre jämfört med andra entreprenadformer. Då entreprenören tar på sig ansvaret för byggprocessen innebär det ett mer omfattande arbete och större ansvar. Det speglar sig även i priset som generellt är högre jämfört med utförandeentreprenad. Samtidigt kan den extra kostnaden snabbt betala igen sig om problem skulle uppstå längre fram i byggprocessen som faller på entreprenören att hantera istället för att ansvaret ligger hos dig.
 • Mindre möjlighet att påverka.
  Totalentreprenad innebär även att du lämnar över ansvaret till entreprenören, vilket innebär att du inte kan styra lika lätt över byggprocessen. Du som beställare anger funktionskrav för projektet, men det är entreprenörens ansvar att tolka och verkställa dessa. Om du vill vara med och påverka husbygget på detaljnivå kan utförandeentreprenad istället vara en lämpligare entreprenadform.

Skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad

Totalentreprenad och utförandeentreprenad är två olika entreprenadformer. Skillnaden mellan de två entreprenadformerna handlar framförallt om graden av insyn och möjlighet till påverkan av projektet för dig som beställare i relation till entreprenören.

Vid totalentreprenad är det utföraren eller entreprenören som ansvarar för både projektledning, projektering (det vill säga planering och framtagning av bygghandlingar) och utförandet av själva arbetet.

Vid utförandeentreprenad är både beställaren och utföraren ansvariga – men för olika delar av husbygget. Beställaren ansvarar för projektering medan entreprenören ansvarar för utförandet av arbetet.

Läs även: Utförandeentreprenad – så fungerar det

Upphandlingsformer – delad entreprenad eller generalentreprenad?

När du valt entreprenadform gäller det även att välja upphandlingsform för byggprojektet. De två vanligaste upphandlingsformerna är generalentreprenad eller delad entreprenad.

Det är viktigt att skilja på begreppen entreprenadform och upphandlingsform då de behandlar olika delar och ansvarsområden inom byggprojektet. Entreprenadform syftar till graden av insyn som beställaren av husbygget har i projektet. Upphandlingsform handlar främst om hur många entreprenörer beställaren skriver avtal med samt entreprenörernas ansvar gentemot varandra.

Mer läsning

Denna artikel är en del av Hus.nu:s artikelserie om entreprenadformer och upphandlingsformer.

 1. Totalentreprenad
 2. Utförandeentreprenad
 3. Generalentreprenad
 4. Delad entreprenad

Vill du läsa mer? Se alla våra artiklar här.