Allt du behöver veta om bygglov – 10 vanliga frågor och svar

Om du vill bygga nytt på din tomt behöver du i de allra flesta fall bygglov. I den här artikeln svarar vi på några vanliga frågor om bygglov, när du behöver det och hur du går tillväga för att få ett.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad: 30.04.2023
10 frågor och svar om bygglov
 1. Vad är bygglov?
 2. När behövs bygglov?
 3. Hur ansöker man om bygglov?
 4. Hur lång tid tar det att få bygglov?
 5. Vad kostar bygglov?
 6. Hur länge gäller ett bygglov?
 7. När behövs inte bygglov?
 8. Behövs bygglov för attefallshus?
 9. När räcker det att göra en anmälan?
 10. Vad händer om man bygger utan bygglov?

Så får du hjälp med din bygglovsansökan

Regelverken kring bygglov kan verka minst sagt snårigt, och det är inte helt lätt att hålla reda på hur det fungerar och vad som gäller. Därför har vi på Hus.nu tagit fram svar på tio vanliga frågor gällande bygglov och bygglovsprocessen.

Navigera via länkarna högst upp på sidan eller scrolla vidare neråt för att få svar på just din fråga.

1. Vad är bygglov?

Bygglov är ett tillstånd du behöver för att få bygga nytt, bygga ut eller bygga om något på din tomt. Tillståndet utfärdas av byggnadsnämnden i kommunen på den plats där bygget ska utföras.

2. När behövs bygglov?

Vilka typer av byggprojekt som kräver bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Enligt PBL krävs bygglov för att:

 • Uppföra en ny byggnad.
 • Göra tillbyggnader eller ändringar av en befintlig byggnad.
 • Ändra användningen av en byggnad.
 • Utföra vissa markarbeten.
 • Utföra vissa andra åtgärder som regleras i PBL.

Det finns dock undantag från bygglovsplikten för vissa mindre åtgärder. Exempel på sådana åtgärder kan vara att bygga ett mindre förråd, uppföra en mindre altan eller installera en mindre skorsten.

Det är viktigt att notera att reglerna kring bygglov och anmälningsplikt kan variera mellan olika kommuner och att det alltid är kommunen som fattar beslut om tillstånd eller avslag.

3. Hur ansöker man om bygglov?

Bygglov söker du hos byggnadsnämnden i din kommun. Såhär går det till:

 1. Innan du skickar in din ansökan bör du kolla upp om du faktiskt behöver bygglov eller inte. Det kan du göra genom att kontakta byggnadsnämnden i den kommun där du vill bygga och fråga.

 2. Nästa steg är att samla ihop alla uppgifter och handlingar som krävs. Vilka dokument som ska bifogas skiljer sig något åt mellan kommunerna, men oftast behöver du en nybyggnadskarta (som kommunen tillhandahåller) samt ritningar över tomten och huset. Ritningarna ska vara detaljerade och skalenliga.

 3. När du har fått ihop allt är det dags att skicka in din ansökan. I vissa kommuner kan du göra detta digitalt, men på många platser är det fortfarande pappersansökningar som gäller. Se till att din ansökan är komplett och ritningarna korrekt utförda när du skickar in den, så slipper du komplettera den senare.

  När bygglovsnämnden fått in alla uppgifter de behöver får du ett skriftligt mottagarbevis med mer information om bland annat handläggningstid, och handläggaren påbörjar granskningen.

 4. När din ansökan beviljats kallas du till ett tekniskt samråd. Grannar och andra som berörs av bygget har också rätt att överklaga. Om ingen överklagan kommer in inom fyra veckor är bygglovet ditt.

 5. När bygglovet vunnit laga kraft får du ett så kallat startbesked, och det är först då det är fritt fram att börja bygga!

Under tiden du bygger ska byggnadsnämnden göra minst ett platsbesök, och du får inte börja använda din byggnad förrän den färdiga byggnaden blivit inspekterad, och du har fått ett slutbesked.

Läs även: Bygga nyckelfärdigt hus – 10 tips

4. Hur lång tid tar det att få bygglov?

Bygglovsnämnden har upp till tio veckor på sig att hantera din ansökan. Snittiden för handläggningen är dock cirka fyra veckor, förutsatt att din ansökan är komplett när du skickar in den.

I undantagsfall tar det längre tid än tio veckor, men då kan du ha rätt till avdrag på din avgift, och handläggningen ska aldrig ta mer än 20 veckor.

5. Vad kostar bygglov?

Vad ditt bygglov kostar beror på vad, var och hur stort du vill bygga. De avgifter som tas ut för ett bygglov är reglerade i kommunens taxa för bygglovsavgifter, och enklast hittar du summan genom att besöka byggnadsnämnden på din kommuns hemsida.

Det du betalar för är oftast en grundavgift för handläggningen, plus en tilläggsavgift som baseras på byggnadens area och/eller volym. Utöver det betalar du också för framtagningen av en nybyggnadskarta, och i vissa fall även ytterligare avgifter, om det till exempel behövs särskilda utredningar eller kontroller.

6. Hur länge gäller ett bygglov?

När du har fått ditt bygglov måste du börja bygga inom två år, och avsluta projektet inom fem år. Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du fått ditt startbesked, och inte börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked.

Läs även: Vad kostar ett nyckelfärdigt hus?

7. När behövs inte bygglov?

två män bygger en friggebod.
Behövs bygglov? Är byggarean under 15 m2, höjden max 3 meter och placeringen minst 4,5 meter från tomtgränsen behövs vanligtvis inget bygglov.

För vissa typer av byggnader och tillbyggnader behövs inget bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Du kan bland annat få bygga uthus, tillbyggnader, friggebodar, takkupor och skärmtak utan bygglov.

För en tillbyggnad på max 15 m2 behövs exempelvis inget bygglov, men däremot måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun, och invänta ett startbesked. Detsamma gäller om du vill inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Det är viktigt att notera att det finns undantag och att det kan finnas lokala bestämmelser som påverkar vad som kräver bygglov. Det är alltid bäst att kontakta din kommun för att dubbelkolla om du behöver bygglov för din planerade åtgärd.

8. Behövs bygglov för attefallshus?

Vill du bygga ett attefallshus på högst 30 m2, och inte har ett på tomten sedan innan, behöver du inte något bygglov. Däremot måste du även här göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked innan du får börja bygga. Byggnaden får vara max 4 meter hög och måste stå minst 4,5 meter från tomtgränsen (och 30 meter från en järnväg).

9. När räcker det att göra en anmälan?

Vissa byggprojekt kräver inget bygglov, men måste fortfarande anmälas till byggnadsnämnden i din kommun så att du kan få ett startbesked.

I tabellen nedan hittar du mer information om vilka typer av projekt som vanligtvis kräver bygglov, och när det brukar räcka med en anmälan.

Typ av byggnadBygglovAnmälanKommentar
Altan (trädäck) Nej Nej Om altanen har tak eller på annat sätt förändrar byggnadens utseende behövs dock bygglov.
Attefallshus Nej Ja Max 30 m2, max 4 meter högt och minst 4,5 meter från tomtgräns.
Balkong Ja (Ja) Om balkongen sitter på en mindre tillbyggnad mer än 4,5 meter från tomtgränsen kan en anmälan räcka för att få startbesked.
Carport (minst två öppna sidor) Nej Nej En carport som är öppen på minst två sidor och inte är högre än 3 meter kräver inte bygglov. Om carporten är stängd eller högre än 3 meter krävs bygglov.
Friggebod Nej Nej Sammanlagd byggarea på friggebodar på tomten får vara max 15 m2. Höjd max 3 meter.
Murar och staket upp till 1,2 meter Nej Nej Är muren/staketet högre än 1,2 meter krävs bygglov.
Pergola Nej Nej Bygglov behövs inte så länge den inte är förankrad med betongfundament, större än 15m2 eller högre än 3 meter.
Takkupa Nej Ja Du får ha max två takkupor.
Uteplats Nej Nej Inom 3,6 meter från bostadshuset krävs varken bygglov eller anmälan.
Utbyggnad Nej Ja Utbyggnad på max 15 m2 kräver anmälan men inget bygglov. Utbyggnaden får inte vara högre än bostadshuset och måste ligga minst 4,5 meter från tomtgräns.
Växthus Ja/Nej Ja/Nej Om den ryms inom reglerna för attefallshus eller friggebod behövs inget bygglov. Har du redan ett attefallshus och/eller friggebod behöver du dock ett startbesked från kommunen.

Kom ihåg att reglerna kan variera från kommun till kommun, så är du osäker bör du alltid ställa frågan om just ditt projekt och dess förutsättningar till byggnadsnämnden i din kommun.

10. Vad händer om man bygger utan bygglov?

Om du bygger utan bygglov kan det få allvarliga konsekvenser. Både kommunen och enskilda personer kan inom tio år från uppförandet anmäla en byggnad som de misstänker har uppförts utan bygglov. Byggnadsnämnden har rätt att inspektera byggnaden, och om det visar sig att byggnaden saknar bygglov kan de kräva ett återställande. Du kan dessutom behöva betala vite, det vill säga en slags böter.

Tänk också på att byggnader utan bygglov påverkar husets värde vid försäljning. Köparen kan ha rätt till avdrag på köpeskillingen eller att häva köpet om bygglov saknas, och du kan dessutom bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift efter att den nya ägaren tillträtt.

Det är med andra ord alltid bäst att söka bygglov innan man påbörjar sitt projekt. Om man är osäker på om bygglov krävs, eller vilka regler som gäller, kan man ta kontakt med sin kommun för att få råd och vägledning.

Så får du hjälp med din bygglovsansökan

Om du tycker att det här verkar lite snårigt och helst slipper sköta ansökan själv kan du andas ut – det finns hjälp att få! Det finns företag med full koll på reglerna, och som till och med specialiserar sig helt på bygglovsansökningar.

Väljer du att bygga nyckelfärdigt kan du oftast också få hjälp med din ansökan av husleverantören. Många företag har anställda eller samarbetar med konsulter som är specialiserade på bygglovsfrågor och kan hjälpa till med att ta fram ritningar och ansökningshandlingar.

Vill du ha hjälp med att hitta pålitliga leverantörer av nyckelfärdiga hus som kan hjälpa dig med processen? Då kan du ägna ett par minuter åt att fylla i formuläret här på sidan. När du gjort det blir du kontaktad av olika entreprenörer som kan hjälpa dig med både hus och bygglovsansökan utifrån dina behov och önskemål. Tjänsten är självklart gratis och förbinder dig inte till något köp.

Fyll i formuläret här