Stuga i modern stil med solpaneler på taket.

Passivhus och lågenergihus – framtidens boende

Vill du bygga ett energismart hus? Lågenergihus kommer i flera varianter och valet beror på hur mycket du vill minska din energiförbrukning. I den här artikeln reder vi ut skillnaderna mellan de olika alternativen.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad: 14.06.2023
Artikelns innehåll

Vad är lågenergihus?

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för hus som använder mindre energi än vad Boverket kräver i sina regler. Reglerna ställer krav på god värmeisolering och reglerar även mängden energi som en byggnad får förbruka. Läs mer om energikraven på Boverket.

Lågenergihus kan delas upp i fyra kategorier: nära nollenergihus, passivhus, nollhus och plushus. Energikraven är olika strikta för de olika typerna.

Vad är skillnaden mellan lågenergihus och vanliga hus?

Lågenergihus skiljer sig från traditionella hus genom en lägre energiförbrukning än normalt. Lågenergihus, som också kallas energisnåla hus eller minienergihus, har utformats för att vara särskilt hållbara och energieffektiva. Kraven på lågenergihus är högre än för vanliga hus eftersom de ska vara både energismarta och hålla en hög boendestandard.

Finns det nyckelfärdiga lågenergihus?

I Sverige finns det ett antal tillverkare av lågenergihus som är nyckelfärdiga. Husen levereras färdigbyggda med täta väggar och skal, energieffektiva vitvaror och kvalitetsmässiga ventilationssystem.

Det finns även nyckelfärdiga hus som är energismarta utan att nå upp till de höga kraven som ställs på lågenergihus och passivhus. Alternativet kan passa dig som vill minska din energiförbrukning och bygga miljövänligt men med en begränsad budget.

Läs även: 7 olika typer av nyckelfärdiga hus

Vad är passivhus?

Passivhus värms upp genom värmeåtervinning och är en typ av lågenergihus. Värmen som genereras av hushållsapparater, solstrålar och människor återanvänds genom att överföras från luften som ventileras ut till luften som kommer in.

Passivhus har täta golv och väggar för att kunna återvinna värmen i så hög grad som möjligt. Husen behöver väldigt lite energi för att värmas upp och det brukar räcka med ett par mindre element. Vid kalla vintrar kan man dock behöva komplettera med värmebatteri, fjärrvärme eller braskamin.

Ett lågenergihus behöver ha genomgått en särskild certifiering för att få benämnas som passivhus. Det finns flera tillverkare som bygger passivhus i Sverige.

+ Fördelar med passivhus

 • Lägre energiförbrukning
 • Effektiv ventilation och hög omsättning av fräsch luft
 • Lättare att bli självförsörjande med låg förbrukning
 • Minskad sårbarhet för strömavbrott och elprishöjningar

– Nackdelar med passivhus

 • Kostsamt att bygga för att uppnå kraven
 • Inomhustemperaturer kan bli höga sommartid
 • Tjock isolering ökar risken för mögel- och fuktproblem
 • Extra byggmaterial bidrar till högre koldioxidutsläpp

Hitta husleverantörer nu

Vad är minienergihus?

Minienergihus är ett annat begrepp som används för att beskriva lågenergihus. Ofta syftar det på lågenergihus som har lägre krav än passivhus. De lägre kraven innebär att man vid husbyggandet kan ta större friheter när det gäller husets utformning och utseende.

Vad innebär begreppen noll- och plusenergihus?

Både så kallade nollhus och plushus är en typ av passivhus – hus som återanvänder alstrad värme. Den stora skillnaden ligger i att dessa hus även har förmågan att generera egen energi och på så vis har hushåll som är självförsörjande.

Med hjälp av solceller, vindkraftverk och solfångare genererar nollenergihuset precis så mycket energi som det gör av med. Plusenergihuset genererar till och med ett överskott, därav plusset i begreppet.

+ Fördelar med självförsörjande lågenergihus

 • Lägre el- och uppvärmningskostnader
 • Egen elproduktion ökar bostadens värde
 • Överskottsel kan säljas vidare
 • Investeringen tjänas in över tid

– Nackdelar med självförsörjande lågenergihus

 • Strikta bygg- och ventilationskrav
 • Hög installationskostnad för egna solceller eller vindkraftverk
 • Vinterns soltimmar är få, vilket gör det svårt att vara självförsörjande året runt

Vad är ett nära nollenergihus?

Kriterierna för vad som utgör ett nära nollenergihus är lite flytande, men man kan säga att det är ett lågenergihus som förbrukar något mer energi än vad som tillverkas. Det är alltså inte ett helt självförsörjande lågenergihus.

Nära nollenergihus regleras av ett EU-direktiv som säger att alla nya byggnader i Europa ska vara nära nollenergihus. Det är Boverket som fått i uppdrag att definiera hur kraven för nära nollenergihus ska se ut i Sverige. Läs mer om bestämmelser för nära nollenergihus på Boverket.

Gratis offerter på nyckelfärdiga hus