Två personer skakar hand över skissbord med husritningar och bygghjälm.

Delad entreprenad – så fungerar det

Delad entreprenad är en upphandlingsform som reglerar ansvaret mellan beställare och entreprenörer i byggprojekt. Denna artikel förklarar vad delad entreprenad innebär, hur det skiljer sig från generalentreprenad och viktiga saker att tänka på när du väljer att bygga med delad entreprenad.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 20.03.2023

Upphandlingsformen du väljer för ditt byggprojekt reglerar ansvaret som entreprenörerna har gentemot dig som beställare och gentemot varandra. I Sverige talar man huvudsakligen om två upphandlingsformer; delad entreprenad och generalentreprenad. Denna artikel reder ut vad delad entreprenad innebär och vilka fördelar och nackdelar denna upphandlingsform har.

Artikelns innehåll

Vad är delad entreprenad?

Delad entreprenad är en upphandlingsform som innebär att beställaren av ett byggprojekt skriver avtal med flera entreprenörer. Det är alltså upp till dig som beställare att anlita och upprätta avtal med hantverkare, elektriker och andra sidoentreprenörer som behövs för projektet.

Denna upphandlingsform innebär att du som beställare får större kontroll över vilka entreprenörer du vill anställa. Du har även möjlighet att själv förhandla avtalen med respektive entreprenör. Detta innebär mer frihet i byggprojektet men även mer ansvar och större krav på din kompetens och erfarenhet.

Läs även: Vad kostar ett nyckelfärdigt hus?

Så går delad entreprenad till

Vid delad entreprenad är det du som beställare som sköter alla upphandlingar med entreprenörer som krävs för projektet – dessa kallas för sidoentreprenörer. Sidoentreprenörerna svarar direkt till dig som beställare. Du har ansvaret att samordna arbetet mellan de olika sidoentreprenörerna.

Om du vill fördela mer ansvar till någon av entreprenörerna kan du utse en huvudentreprenör. Huvudentreprenören kan då i sin tur sköta delar av projekteringen eller upphandling med ytterligare entreprenörer – dessa benämns då som underentreprenörer.

Väljer du att utse en huvudentreprenör är det viktigt att komma ihåg att huvudentreprenören endast ansvarar för de underentreprenörer den själv upphandlat. Om det finns andra sidoentreprenörer som svarar direkt till dig och problem skulle uppstå på grund av bristande kommunikation mellan de olika entreprenörerna är det du som beställare som är ansvarig att reda ut detta.

Läs även: Bygga nyckelfärdigt hus – 10 tips

Fördelar med delad entreprenad

 • Insyn och kontroll.
  Med delad entreprenad har du kontroll över byggnationens olika delmoment och större insyn i projektet.
 • Spara pengar.
  Genom att själv förhandla avtalen med varje entreprenör kan du ofta sänka kostnaderna för ditt byggprojekt och få större kontroll över budgeten.
 • Större valfrihet.
  Beslut gällande alltifrån material till vilken entreprenör som ska utföra vad ligger på dig. Delad entreprenad innebär alltså möjligheten att påverka ditt byggprojekt på detaljnivå.

Nackdelar med delad entreprenad

 • Utmaningar med samordning.
  Delad entreprenad innebär en större frihet i byggprojektet men det ställer även krav på erfarenhet inom arbetsledning. Om samordningen mellan entreprenörerna inte hanteras korrekt finns det en risk för att arbeten inte utförs i rätt ordning eller att viktig information faller mellan stolarna.
 • Tids- och energikrävande.
  Att ansvara över byggprojekt kan vara både tidskrävande och ta mycket energi. Ta därför höjd för att mycket tid kan krävas för planering och styrning av projektet.
 • Stort ansvarsområde.
  Vid eventuella byggnadsfel kan det vara svårt att utkräva ansvar från entreprenörerna om felet kan hänvisas till bristfällig samordning. Ansvaret och kostnaden för att åtgärda felen riskerar då falla på dig som beställare. Utöver det är det även samordningsansvarig som ansvarar för att arbetsmiljön på byggarbetsplatsen uppfyller alla krav och regler.

Skillnaden mellan generalentreprenad och delad entreprenad

Generalentreprenad och delad entreprenad är två olika upphandlingsformer. Skillnaden mellan de två handlar om hur många entreprenörer beställaren skriver kontrakt med och deras ansvar gentemot varandra.

Vid generalentreprenad skriver beställaren endast ett kontrakt med en generalentreprenör. Generalentreprenören ansvarar sedan för att upphandla och samordna övriga underentreprenörer till projektet.

Vid delad entreprenad skriver beställaren flera kontrakt med olika entreprenörer som svarar direkt till beställaren istället för en generalentreprenör. Beställaren har även vanligtvis samordningsansvar för projektet.

Mer läsning

Denna artikel är en del av Hus.nu:s artikelserie om entreprenadformer och upphandlingsformer. Läs även:

 1. Totalentreprenad
 2. Utförandeentreprenad
 3. Generalentreprenad
 4. Delad entreprenad

Vill du läsa mer? Se alla våra artiklar här.