Arbetsbord med byggritningar och datorsimulering av husbygge

Generalentreprenad – så fungerar det

Generalentreprenad är en upphandlingsform som reglerar ansvaret mellan beställare och entreprenörer i byggprojekt. Denna artikel förklarar vad generalentreprenad innebär och hur det skiljer sig från totalentreprenad och delad entreprenad.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 29.03.2023

Upphandlingsformen du väljer för ditt byggprojekt reglerar ansvaret som entreprenörerna har gentemot dig som beställare och gentemot varandra. I Sverige talar man huvudsakligen om två upphandlingsformer; generalentreprenad och delad entreprenad. Denna artikel kommer reda ut vad generalentreprenad innebär och vilka fördelar och nackdelar denna upphandlingsform har.

Artikelns innehåll

Vad är generalentreprenad?

Generalentreprenad är en upphandlingsform som innebär att du som beställare skriver kontrakt med endast en entreprenör – en så kallad generalentreprenör. Det är sedan generalentreprenörens ansvar att sköta upphandling och samordning av övriga underentreprenörer för byggprojektet.

Du slipper alltså samordna och skriva kontrakt med varje hantverkare, elektriker och VVS-installatör som behövs för att bygga ditt hus – det sköter generalentreprenören.

Generalentreprenad passar dig som vill slippa spendera tid och energi på att sköta samordningen av alla entreprenörer som ska arbeta med att bygga ditt hus. Denna upphandlingsform är även lämplig för dig med mindre erfarenhet och kunskap inom byggnadsprojekt, men det innebär även minskad kontroll och möjlighet till detaljstyrning.

Läs även: Vad kostar ett nyckelfärdigt hus?

Samordnad generalentreprenad

Samordnad generalentreprenad är en upphandlingsform som innebär att beställaren själv upphandlar ett antal sidoentreprenörer för byggprojektet för att sedan överföra avtalen och samordningsansvaret till en generalentreprenör. Sidoentreprenörerna blir då underentreprenörer till generalentreprenören istället för att svara direkt till beställaren.

Samordnad generalentreprenad kan beskrivas som en blandning mellan delad entreprenad och generalentreprenad. Denna upphandlingsform är mer komplicerad än vanlig generalentreprenad och du bör vara uppmärksam på risken för meningsskiljaktigheter mellan beställare och generalentreprenör vid överföring av avtalen.

Fördelar med generalentreprenad

 • Ökad trygghet.
  Om du själv inte har erfarenhet av stora byggprojekt och överlåter samordningen till en kompetent och erfaren generalentreprenör minskar risken för att viktig information eller delmoment faller mellan stolarna vid överlämningar.
 • Färre avtalspartners.
  Generalentreprenad innebär att du slipper hålla koll på flera olika avtal med projektets olika hantverkare, elektriker och övriga entreprenörer – du behöver bara ha koll på kontraktet till generalentreprenören.
 • Spara tid.
  Stora byggprojekt är ofta tidskrävande. Genom att överlämna upphandlingen av entreprenörer till en generalentreprenör kan du spara både tid och energi.

Läs även: Bygga nyckelfärdigt hus – 10 tips

Nackdelar med generalentreprenad

 • Mindre kontroll.
  Du har mindre inflytande över vilka entreprenörer som kommer utföra byggarbetet när du lämnar över ansvaret för upphandling till en generalentreprenör.
 • Priset.
  När samordning av entreprenörerna faller på generalentreprenören istället för beställaren blir kostnaden för projektet ofta högre jämfört med delad entreprenad.

Skillnaden mellan generalentreprenad och delad entreprenad

Generalentreprenad och delad entreprenad är två olika upphandlingsformer. Skillnaden mellan de två handlar om hur många entreprenörer beställaren skriver kontrakt med och deras ansvar gentemot varandra.

Vid generalentreprenad skriver beställaren endast ett kontrakt med en generalentreprenör. Generalentreprenören ansvarar sedan för att upphandla och samordna övriga underentreprenörer till projektet.

Vid delad entreprenad skriver beställaren flera kontrakt med olika entreprenörer som svarar direkt till beställaren istället för en generalentreprenör. Beställaren har även vanligtvis samordningsansvar för projektet.

Läs även: Delad entreprenad – så fungerar det

Så skiljer du på entreprenadform och upphandlingsform

Det kan ibland vara svårt att hålla isär begreppen när man talar om olika entreprenadformer och upphandlingsformer inom byggprojekt. Det är dock viktigt att skilja på termerna då de behandlar olika delar och ansvarsområden.

Upphandlingsform handlar främst om hur många entreprenörer beställaren skriver avtal med samt entreprenörernas ansvar gentemot varandra. Entreprenadform syftar till graden av insyn som beställaren av husbygget har i projektet. Det finns två huvudsakliga entreprenadformer i Sverige; totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Generalentreprenad vs totalentreprenad

Skillnaden mellan generalentreprenad och totalentreprenad ligger framförallt i ansvaret för projekteringen av byggprojektet och relationen mellan beställare och entreprenör.

Totalentreprenad är en entreprenadform som innebär att utföraren eller entreprenören ansvarar för både projektering (det vill säga planering och framtagning av bygghandlingar) och utförandet av själva byggarbetet.

Generalentreprenad är en upphandlingsform som innebär att en generalentreprenör ansvarar för upphandling av underentreprenörer för utförandet av byggarbetet. Projektering ansvarar däremot beställaren för.

Mer läsning

Denna artikel är en del av Hus.nu:s artikelserie om entreprenadformer och upphandlingsformer. Läs även:

 1. Totalentreprenad
 2. Utförandeentreprenad
 3. Generalentreprenad
 4. Delad entreprenad

Vill du läsa mer? Se alla våra artiklar här.