Modern vit trävilla

Utförandeentreprenad – så fungerar det

Ett av de första stegen när du ska bygga hus är att välja entreprenadform. I denna artikel reder vi ut vad utförandeentreprenad innebär, vilka fördelar och nackdelar som finns och hur det skiljer sig från totalentreprenad.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 29.03.2023

Valet av entreprenadform kommer påverka vilken grad av insyn du har i projekteringen och utförandet av ditt husbygge. I Sverige talar man huvudsakligen om två olika entreprenadformer; totalentreprenad och utförandeentreprenad. Denna artikel kommer reda ut begreppet utförandeentreprenad.

Artikelns innehåll

Vad är utförandeentreprenad?

Utförandeentreprenad är en entreprenadform som innebär att du som beställare ansvarar för planering och projektering av husbygget medan entreprenören ansvarar för utförandet av arbetet.

Denna entreprenadform ställer större krav på kunskap och erfarenhet inom byggteknik hos dig som beställare. Utförandeentreprenad innebär också att du kommer att behöva lägga ner mer tid och energi i projektet jämförelsevis andra entreprenadformer. Samtidigt ger det möjligheten att på detaljnivå påverka byggnationen av ditt hus.

Så går utförandeentreprenad till

Vid utförandeentreprenad är det du som beställare som ansvarar för projektering och funktionaliteten i husbygget. Projekteringen inkluderar bland annat framtagning av ritningar och andra nödvändiga bygghandlingar.

Efter projekteringen och beviljat bygglov avtalar du med en eller flera entreprenörer som står för själva utförandet av arbetet. De är skyldiga att följa de framtagna bygghandlingarna samt att försäkra att arbetet sker på ett fackmannamässigt sätt.

Det finns ingen lag som reglerar exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Däremot finns det ett standardavtal för utförandeentreprenader, AB 04, som är vanligt att använda sig av. Det viktigaste är att du har ett tydligt kontrakt som på detaljnivå definierar ansvarsfördelningen innan arbetet påbörjas.

Läs även: Vad kostar ett nyckelfärdigt hus?

Vem är byggherre vid utförandeentreprenad?

Vid både utförandeentreprenad och totalentreprenad är det beställaren som är byggherre för projektet. Det innebär att den som beställer uppdraget av husbygget, oavsett entreprenadform, kommer stå som byggherre.

Rollen som byggherre innebär att du är ytterst ansvarig för byggnationen av huset och att regelverk efterföljs. Det är byggherrens namnteckning som kommer stå på avtal och upphandlingsdokument och det är även byggherren som ansvarar för ansvarsfördelningen inom projektet.

Fördelar med utförandeentreprenad

Närbild på laptop och husritningar.
Fördelar med utförandeentreprenad. Möjlighet att påverka, bättre överblick och priset är tre fördelar med utförandeentreprenad.
 • Möjlighet att påverka.
  Du som beställare får inom utförandeentreprenad större inflytande och möjlighet att påverka husbygget. Det ställer högre krav på ansvar och kunskap men innebär också mer frihet i utformningen av projektet.
 • Bättre överblick.
  När du står som ytterst ansvarig för projekteringen innebär det även att du får en bättre överblick över husbygget. Då kan du minska risken för att viktig information faller mellan stolarna vid överlämningar av ansvar mellan entreprenörer under byggprocessens olika delar.
 • Priset.
  Utförandeentreprenad innebär att du tar på dig ett större ansvar och har möjligheten att själv förhandla avtalen med de olika entreprenörerna. Det innebär ofta en billigare prislapp för byggprojektet.

Läs även: Bygga nyckelfärdigt hus – 10 tips

Nackdelar med utförandeentreprenad

 • Tidsåtgång.
  Att själv driva ett husbygge är ett tidskrävande arbete. Du behöver vara beredd att lägga ner både tid och energi i projektet – både i själva planeringen men även genom uppföljning av att entreprenörernas arbete uppfyller dina krav och anvisningar.
 • Stora kunskapskrav.
  Förutom tid och energi ställer även projektering av byggnadsprojekt stora krav på din kunskap och erfarenhet. Husbyggen är komplexa och involverar många olika delmoment. Genomförandet ställer därför stora krav på din kompetens inom byggteknik.
 • Ansvar över funktionaliteten.
  Eftersom att det är du som tillhandahåller ritningar och andra bygghandlingar är det även du som har det yttersta ansvaret för husets funktionalitet om inget annat är avtalat. Om något skulle vara felaktigt riskerar detta resultera i kostsamma åtgärder för dig. Har du tidigare kunskap av projektering behöver detta ansvar inte vara en nackdel, men det kan vara viktigt att ta med sig in i projektet om du har mindre erfarenhet.

Skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad

Totalentreprenad och utförandeentreprenad är två olika entreprenadformer. Skillnaden mellan de två entreprenadformerna handlar framförallt om graden av insyn och möjlighet till påverkan av projektet för dig som beställare i relation till entreprenören.

Vid totalentreprenad är det utföraren eller entreprenören som ansvarar för både projektering (det vill säga planering och framtagning av bygghandlingar) samt utförandet av själva arbetet. Detta brukar även kallas för att bygga nyckelfärdigt.

Vid utförandeentreprenad är både beställaren och utföraren ansvariga – men för olika delar av husbygget. Beställaren ansvarar för projektering medan entreprenören ansvarar för utförandet av arbetet.

Läs även: Totalentreprenad – så fungerar det

Upphandlingsformer – generalentreprenad eller delad entreprenad?

När du valt entreprenadform gäller det även att välja upphandlingsform för byggprojektet. De två vanligaste upphandlingsformerna är generalentreprenad eller delad entreprenad.

Det är viktigt att skilja på begreppen entreprenadform och upphandlingsform då de behandlar olika delar och ansvarsområden inom byggprojektet. Entreprenadform syftar till graden av insyn som beställaren av husbygget har i projektet. Upphandlingsform handlar främst om hur många entreprenörer beställaren skriver avtal med samt entreprenörernas ansvar gentemot varandra.

Mer läsning

Denna artikel är en del av Hus.nu:s artikelserie om entreprenadformer och upphandlingsformer.

 1. Totalentreprenad
 2. Utförandeentreprenad
 3. Generalentreprenad
 4. Delad entreprenad

Vill du läsa mer? Se alla våra artiklar här.